روکش مرغ سوخاری

ادمین ادمینی

1401/06/26

5 بازدید

0 نظر

0 از 5

فست فود

روکش مرغ سوخاری

آماده سازی سینه یا فیله سوخاری (استریپس) 

 • مرینید کردن

مواد مورد نیاز

 • سینه یا فیله  قبل از مرینت کردن باید در دمای +4 درجه سانتیگراد باشد
 • آب سرد و پوره یخ (50%+50%)
 • آب لیمو (طبق جدول)
 • پودر مرینید فیله اتریپس چهاربرگ (مقدارمورد نیاز)

۱- فیله یا سینه را چربی گیری کرده وبا آب سرد شسته سپس آبگیری شود

۲- با توجه به جدول مصرف مقدار مورد نیاز مرینید چهاربرگ را در آب سرد و یخ بریزید

۳- آب لیمو را به آن اضافه کرده و هم بزنید تا مخلوط شود

۴- فیله یا سینه را در ظرف دیگری (مریناتور)ریخته وهم بزنید

۵- به مدت ۶ الی ۸ساعت در یخچال قرار دهید

 

جدول مقدار مصرف

پوره یخ

آب لیمو

آب سرد

مرینید چاربرگ

فیله یا سینه

۷۵ گرم

۴گرم

۷۵گرم

۲۵ گرم

۱  کیلو

۱۵۰گرم

۸گرم

۱۵۰گرم

۵۰ گرم

۲  کیلو

۲۲۵گرم

۱۲گرم

۲۲۵گرم

۱۵۰ گرم

۳ کیلو

 •  روکش سوخاری فیله یا سینه مرغ

مواد مورد نیاز

 • لگن بزرگ برای ترکیب کردن آرد و روکش چهاربرگ(طبق جدول)
 • سرخ کن برقی یا گازی
 • لگن آب سرد همراه با سبد
 • فیله ها یا سینه های مرینید شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدار ترکیب روکش چهاربرگ با آرد

آرد

روکش چهاربرگ

۱کیلو

۶۰گرم

 

 

 

 

 

 

شیوه سوخاری کردن (پولکی کردن)


اشتراک گذاری دستور پخت :